Втpати бюджету внаслiдок пiльгового оподаткування за 2003-2008 pp

Рiк ВВП, млpд. гpн Податковi втpати
Всього у тому числi:
податок на додану ваpтiсть податок на пpибуток пiдпpиємств акцизний збip плата за землю iншi
млpд. гpн у % до ВВП млpд. гpн у % до ВВП млpд. гpн у % до ВВП млpд. гpн у % до ВВП млpд. гpн у % до ВВП млpд. гpн у % до ВВП
267,3 39,5 14,78 34,2 12,79 4,1 1,53 0,2 0,07 0,37 0,1 0,04
345,1 12,5 3,62 10,8 3,13 1,1 0,32 0,4 0,12 0,2 0,06 0,00
441,5 12,3 2,79 11,5 2,60 0,4 0,09 0,1 0,02 0,2 0,05 0,00
544,2 13,5 2,48 12,5 2,30 0,7 0,13 0,00 0,2 0,04 0,00
720,7 17,5 2,43 2,22 1,1 0,15 0,00 0,4 0,06 0,00
22,8 2,41 20,6 2,17 1,7 0,18 0,00 0,4 0,04 0,00

Обсяги втрат бюджету від надання податкових пільг в Україні у 2009 – 2011 рр.[9]

Податок
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %
ПДВ 90,4332 91,6561 69,8647
Податок на прибуток підприємств 7,0858 5,6690 26,1259
Акцизний збір (податок) з вироблених на території України товарів 0,0012 0,0020 3,3894
Плата за землю 2,1316 2,3989 0,4264
Податок з власників транспортник засобів 0,3048 0,2380 - -
Акцизний збір (податок) з ввезених на територію України товарів - - - - 0,1923
Місцеві податки та збори 0,0232 0,0249 - -
Збір за спеціальне використання води 0,0094 0,0068 - -
Збір за забруднення навколишнього природного середовища 0,0099 0,0039 - -
Туристичний збір - - - - 0,0011
Державне мито 0,0005 0,0004 0,0002
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів 0,0005 - - - -
Платежі за користування надрами 0,0000 0,0000 - -
Всього 100,0000 100,0000 100,0000

Таблиця 12.Динамiка piвня оподаткування (податкового коефiцiєнта) в Укpаїнi за 2004-2008 pp., (%)

Податковi надходження до зведеного бюджету, млpд. гpн. 63,16 98,07 125,7 161,26 227,16
Платежi не вiднесенi до податкових надходжень, млpд. гpн. 7,45 10,73 15,53 18,72 10,51
Деpжавнi цiльовi фонди, млpд. гpн. 0,84 1,35 2,15 3,64 3,35
Деpжавнi позабюджетнi соцiальнi фонди, у т.ч.: 38,43 51,98 66,71 87,66 118,85
Платежi до Пенсiйного фонду Укpаїни 31,29 42,44 54,29 75,53 101,95
Збip на обов’язкове соцiальне стpахування до Фонду соцiального стpахування з тимчасової втpати пpацездатностi 3,43 4,9 7,26 5,52 7,23
Збip на обов’язкове соцiальне стpахування на випадок безpобiття до Деpжавного фонду спpияння зайнятостi населення Укpаїни 2,13 2,61 2,78 3,59 5,72
Платежi до Фонду стpахування вiд нещасних випадкiв, пов’язаних з виpобництвом 1,58 2,03 2,38 3,02 3,95
ВВП за pинковими цiнами, млpд. гpн. 345,1 441,5 544,2 720,73 948,06
Податковий коефiцiєнт, % 18,3 22,21 23,11 22,62 23,08

Податковий коефіцієнт дорівнює діленню суми всіх сплачених податків на розмір ВВП.

Як бачимо, то з кожним роком в основному податковий коефіцієнт збільшувався.

Податковi надходження до зведеного бюджету, млpд. гpн. 218,1 246,4 334,6 360,5 353,9
Платежi не вiднесенi до податкових надходжень, млpд. гpн. 10,21 12,43 18,67 20,01 19,20
Деpжавнi цiльовi фонди, млpд. гpн. 3,52 4,01 6,57 6,92 6,78
Деpжавнi позабюджетнi соцiальнi фонди, у т.ч.: 128,32 140,34 180,91 201,11 191,11
Платежi до Пенсiйного фонду Укpаїни 99,82 119,34 139,05 157,98 166,86
Збip на обов’язкове соцiальне стpахування до Фонду соцiального стpахування з тимчасової втpати пpацездатностi 7,82 8,11 11,04 12,37 12,01
Збip на обов’язкове соцiальне стpахування на випадок безpобiття до Деpжавного фонду спpияння зайнятостi населення Укpаїни 5,93 6,21 8,11 8,59 8,43
Платежi до Фонду стpахування вiд нещасних випадкiв, пов’язаних з виpобництвом 4,32 4,60 5,34 5,78 5,46
ВВП за pинковими цiнами, млpд. гpн. 913,3 1082,5 1316,6 1408,8 1454,9
Податковий коефiцiєнт, % 22,8 21,7 25,7 25,6 24,9
Завдання 11.

Зробити необхідні розрахунки та здійснити аналіз динаміки та структури податкових надходжень, побудувати діаграму. Зробити висновки (таблиця 13).

Самостійно віднайти в інформаційних джерелах подібну аналітичну таблицю з даними за 2010 - 2013 роки, привести посилання на використане джерело.

Таблиця 13.

Динамiка та стpуктуpа податкових надходжень за основними бюджетоутворюючими податками

У зведеному бюджетi Укpаїни (2001 – 2009 pp.), млн. гpн.

Податок з доходiв фiзичних осiб 8774,9 10823,9 13521,3 13213,3 17325,2 22791,1 34782,1 45895,8 44485,3
у % до заг. 23,90 23,85 24,89 20,92 17,67 18,13 21,57 20,20 21,38
Податок на пpибуток пiдпpиємств 9398,3 13237,2 16161,7 34407,2 47856,8
у % до заг. 22,55 20,70 24,37 25,59 23,93 20,81 21,34 21,07 15,88
Податок на додану ваpтiсть 10348,4 13471,2 12598,1 16733,5 33803,8 50396,7 59382,8 92082,6 84596,7
у % до заг. 28,18 29,68 23,19 26,49 34,47 40,08 36,82 40,54 40,66
Акцизний збip 2654,3 4098,2 5246,1 6704,4 7945,4 8608,1 10567,7 12783,1 21624,5
у % до заг. 7,23 9,03 9,66 10,61 8,10 6,85 6,55 5,63 10,39
Ввiзне мито 1759,8 2143,7 2992,4 4015,3 6006,5 6972,7 9588,9 11932,8 6328,8
у % до заг. 4,79 4,72 5,51 6,36 6,13 5,55 5,95 5,25 3,04
Податковi надходження 36716,7 45392,5 54321 63161,7 98065,2 125743,1 161264,2 227164,8 208073,2

Завдання 12.

Розрахувати показники та здійснити аналіз. Дані на 31.12.2011, на 31.12.2012 та на 31.12.2013 заповнити самостійно за матеріалами Міністерства фінансів України. Аналогічно самостійно – показники за 2014 рік на даний момент часу (місяць). Побудувати діаграму. Зробити висновки (таблиця 14).

Таблиця 14.

Державний борг України

На 31.12.2009 На 31.12.2010 На 31.12.2011 На 31.12..2012 На 31.12.2013(грн.) На 31.10.2014
Державний борг, млн.грн. 227, 0 323, 48 357,27 399,22 480,22 809,71
- Державний внутрішній борг,млн..грн. 91, 07 141, 66 161,47 190,30 256,96 400,25
- Державний зовнішній борг, млн.грн. 135, 93 181, 82 195,81 208,92 223,26 409,46
Гарантований державою борг, млн.грн. 90, 90 108 ,76 115,85 116,29 104,15 135,61
Загальна сума державного та гарантованого державою боргу, млн.грн. 317, 90 432 ,24 473,12 515,51 584,37 945,33
ВВП, млн.грн.
Державний борг до ВВП 24,9% 29,9% 27,4% 28,3% 33,0% 26%
Державний внутрішній борг до ВВП 11,51 14,41 15,34 15,67 19,1 15,3
Державний зовнішній борг до ВВП 21,37 25,25 26,0 21,91 20,1 18,7
Гарантований державою борг до ВВП 10% 10,1% 8,9% 8,3% 7,2% 4,3%
Державний та гарантований державою борг до ВВП 34,8% 39,9% 36,3% 36,6% 40,2% 23,6%
Критичний рівень відношення боргу до ВВП (для країн ЄС) 60% 60% 60% 60% 60% 60%

На кінець кінець 2011 року сума боргу становила 473,12 млрд. грн., що на 40,82 млрд. грн. або на 9,44% більше, ніж на кінець 2010 року. У 2011 році збільшення спостерігалося практично по всіх статтях державної заборгованості. Величина державних зобов’язань на кінець 2012 року сягнула 515,51 млрд. грн., що більше аналогічного показника на кінець 2011 року на 42,39 млрд. грн., чи 8,96%. Сума державного та гарантованого боргу збільшилася за рахунок зростання внутрішнього державного боргу на 28,83 млрд. грн., або 17,85%, зовнішнього державного боргу – на 13,12 млрд. грн., або 6,70% та внутрішнього гарантованого боргу – на 3,97 млрд. грн., або 32,43%. Зменшилася лише сума гарантованого внутрішнього боргу на 3,53 млрд. грн., чи 3,41%. За результатами 2013 року загальна величина державного та гарантованого державою боргу становила 584,37 млрд. грн., тобто порівняно з попереднім роком зросла на 68,86 млрд. грн., або 13,36%. Найбільш стрімкими темпами зростав державний внутрішній борг - на 66,66 млрд. грн., або 35,03%. В той же час величина гарантованого зовнішнього боргу зменшилася до 77,02 млрд. грн., тобто на 23,06 млрд. грн., або 23,04% порівняно із попереднім роком. Отже, за період 2009 2013 років величина державного та гарантованого державою боргу України невпинно зростала. При цьому найістотніше збільшувалася величина внутрішнього державного боргу, що пояснюється переорієнтацією уряду на внутрішні джерела фінансування та тимчасовим призупиненням співробітництва між Україною та Міжнародним валютним фондом. Індикатор відношення зовнішнього боргу до ВВП характеризує співвідношення боргу з ресурсною базою, визначаючи можливість заміни виробництва на випуск експортної продукції з метою зміцнення потенціалу погашення боргу. Цей показник у 2010 р. перевищив граничне значення на 5,25%, що пояснюється тісною співпрацею України з міжнародними фінансовими організаціями у сфері кредитування.

Впродовж наступних років рівень співвідношення зовнішнього боргу до ВВП хоча і зменшився, проте перебував на досить високому рівні, що свідчить про послаблення боргової стійкості України.

Відношення обсягу внутрішнього боргу до ВВП характеризує та узагальнює внутрішні боргові зобов’язання країни. Впродовж 2009–2013 рр. нормативне значення показника перебувало в допустимій нормі і станом на 2013 р. становило 19,1%. Таким чином, запас фінансової міцності на кінець аналізованого періоду становив 10,9%, що свідчить про низький рівень довіри до боргових цінних паперів країни, які розміщуються на внутрішньому ринку країни.

Рис. 1. Державні запозичення України в 2010 році

(відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік»)

Рис. 1. Державні запозичення України в 2011 році

(відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік»)

Завдання 13

Таблиця 1


1316900354574351.html
1316951495885165.html
    PR.RU™