З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

До державного екзамену

З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Історичні пісні, їхня тематика, ідейна спрямованість і жанрові особливості.

2. Українські народні думи, проблематика та поетика.

3. Календарно-обрядовий цикл української поезії.

4. «Слово о полку Ігоревім» – визначна пам’ятка давньоукраїнської літератури.

5. Виникнення й розвиток літописання Київської Русі.

6. Загальна характеристика полемічної літератури кінця ХVІ – початку ХVІІІ ст. Творчість Івана Вишенського.

7. Козацькі літописи, їхнє історико-літературне значення.

8. Поезія Григорія Сковороди, її тематичні групи, ідейно-художні особливості.

9. «Енеїда» Івана Котляревського – перший твір нової української літератури.

10. Григорій Квітка-Основ’яненко – перший прозаїк нової української літератури. Тематично-стильова особливість повістей «Маруся» і «Конотопська відьма».

11. Особливості творчості Євгена Гребінки.

12. Творчість Олекси Стороженка.

13. Тарас Шевченко – основоположник нової української літератури. Творчий шлях митця.

14. Національна проблематика у творчості Тараса Шевченка періоду «трьох літ».

15. «Чорна рада» Пантелеймона Куліша – перший історичний роман в українській літературі.

16. Байкарська творчість Леоніда Глібова.

17. Життя і творчість Степана Руданського. Новаторство в жанрі ліричних поезій і співомовок.

18. «Народні оповідання» Марка Вовчка та оцінка їх критикою.

19. Творчість Івана Нечуя-Левицького – новий імпульс у розвитку української прози.

20. Роман Панаса Мирного та Івана Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Своєрідність композиції твору.

21. Михайло Старицький – організатор професійного театру, драматург. Ідейно-художній аналіз драми «Не судилось».

22. Іван Карпенко-Карий – новатор-комедіограф («Мартин Боруля», «Сто тисяч», «Хазяїн»).

23. Багатогранність літературної діяльності Бориса Грінченка.

24. Життєвий і творчий шлях Івана Франка. Збірка поезій «З вершин і низин» Івана Франка, її новаторство, актуальність, тематика, художня досконалість.

25. Поема «Мойсей» Івана Франка — вершинне досягнення українського ліро-епосу.

26. Міфологізм та романтичне світовідчування в повісті «Тіні забутих предків» Михайла Коцюбинського.

27. Феміністичне спрямування, ніцшеанські мотиви в прозі Ольги Кобилянської («Людина», «Царівна»).

28. Василь Стефаник – майстер соціально-психологічної прози. Національна ідея в творчості останнього періоду («Марія», «Сини»).29. Проза Володимира Винниченка як синтетичне стильове явище, багатство тем та особливості поетики.

30. Національна ідея у драматичній поемі Лесі Українки «Бояриня».

31. Рання творчість Павла Тичини як вершинний вияв українського модернізму.

32. Неокласицизм творчості Миколи Зерова.

33. Стильова своєрідність поезії Максима Рильського неокласцистичного та періоду «третього цвітіння».

34. Лірика та ліро-епос Володимира Сосюри.

35. Стильова парадигма творчості Миколи Хвильового.

36. Національна ідея, трагізм громадянської війни у творчості Юрія Яновського.

37. Гумор і сатира Остапа Вишні.

38. Євген Маланюк: біографія, стильова специфіка поезії.

39. Романтична традиція в драматургії Івана Кочерги.

40. Жанрова своєрідність, національна ідея в драматургії Миколи Куліша («Народний Малахій», «Мина Мазайло»).

41. Світове значення творчості О.Довженка як кіномитця й письменника. Поетика кіноповістей О.Довженка.

42. Мистецький Український Рух (МУР) в Німеччині. Ідея «великої літератури».

43. Утвердження людської гідності та національної ідеї в романі «Тигролови» І.Багряного. Алегоричність назви роману.

44. Творчість Уласа Самчука. Основні положення статті «Нарід чи чернь?»

45. Художнє відтворення голодомору 1933 року як найстрашнішої трагедії українського народу в романі В.Барки «Жовтий князь».

46. Шістдесятництво як явище в українській літературі, його витоки й наслідки.

47. Жанрове багатство поезії Дмитра Павличка. Особивості сонета митця.

48. Місце художнього слова Ліни Костенко в контексті літературного процесу ІІ пол. ХХ ст.

49. Ідейно-художня своєрідність поезії Івана Драча.

50. Творчість Василя Симоненка в контексті шістдесятництва.51. Проблематика та художня своєрідність новел Гр.Тютюнника.

52. Ідейно-художній аналіз роману «Собор» Олеся Гончара.

53. Історична проза Павла Загребельного («Диво», «Роксолана»).

54. Національна проблематика романів «На брата брат» Юрія Мушкетика та «Орда» Романа Іваничука.

55. Утвердження умовно-алегоричної прози у творчості Вал. Шевчука.

56. Творчість поетів-в’язнів совісті українського народу. Неординарність поетичного мислення Василя Стуса.

57. Постмодерні тенденції в сучасній літературі.

58. Творчість поетів «Київської школи».

59. Еподрама «Солодка Даруся» Марії Матіос.

60. Оксана Забужко в контексті сучасної літератури. Ідейно-художній аналіз «Казки про калинову сопілку».

ДОДАТОК


1311184310858653.html
1311275670428572.html
    PR.RU™